Кой е бежанец?

Бежанците са хора, които са принудени да излязат от извънредна ситуация да се откажат от родината си или настоящия си център на живот, за да търсят временна или постоянна закрила в друг регион. Честите причини, които предизвикват бягство, са войни, граждански войни, екологични бедствия, политическо преследване, насилствени конфликти, религиозни конфликти и крайна бедност без перспективи.

Конвенция за бежанците в Женева като правно основание

Конвенцията за бежанците от Женева от 1951 г. е в основата на международното бежанско право и описва бежанец като човек, който „поради разумен страх от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическото си убеждение е извън тях самите на страната, на която е гражданин. “(vb)

(Снимка 1: Джонатан Щутц / fotolia.com)

Информация за автора и източника


Видео: Под прикритие: разговори с бежанци (Януари 2022).